Az gyűjtemény 2005. április 23-án megnyitott tárlatának címe: „Mezőhegyes a boldog békeidőkben”. A Helytörténeti Gyűjtemény új, állandó fotókiállítása a két világháborút – pontosabban az első és a második világháborút – megelőző időszakot öleli fel. A 19. század végéről származó fotóritkaságok és Ifj. Kerekes György képeslapgyűjteményének 19-20. század fordulóján postázott darabjai az első világháború előtti Mezőhegyesre viszik el a Kedves Látogatót. Településünk kiegyezés utáni virágkorának pillanatképeit csodálhatják meg, Kozma Ferenc és Gluzek Gyula nagy generációjának alkotásait – kopott fotók másolatain bár, de eredeti fényükben.


Balra restaurált képeslap: a gőzmalom a gépműhellyel. Jobbra ménesudvari idill – a Csekonics-udvar. Az előtérben álló személy kilétét homály fedi. A kép közepén, kupakos pipával a szájában Fehér Sándor egykori méneskari kocsis ül, aki nyugdíjazását követően a ménesudvart gondozta és őrizte – ő felelt az udvar, az épületek és az istálló tisztaságáért és a rendért.

A „boldog békeidők” történelmi fogalmakon túlmutató szellemiségét és hangulatát Vitézy-Früstök László albumának képei, Kőházi Péter és Hegyi Pál néhány képe, valamint Fekete István gyönyörű felvételei ábrázolják. Annak a kornak a mindennapjait, amikor Mezőhegyest „Kis Budapestnek” nevezték, s mindenki ide akart jönni dolgozni. A kiállítás különleges figyelmet szentel Fekete Istvánnak, aki a kiállított fotók nagy részét készítette. A digitális fotó-munkákat Debreczenyi Zoltán informatikus, Janovszki László tanár, informatikus, Ifj. Kerekes György agrármérnök és magam végeztük. A terem helyreállítását, a kiállítást rendezését, a gyűjtést magam végeztem a családom segítségével. A szövegek megírásában idős emberek visszaemlékezésére támaszkodtam. Köszönet illeti a 83 éves Havasi Jánosné Ilyés Erzsébetet, aki a felvételek készítésének idején még kislány volt, mégis elevenen élnek benne a kor emlékei, valamint Vörös Lajost, aki 1944-ig, megszüntetéséig a „Hangya Szövetkezet” kereskedője volt. Jelenleg 96 éves. A fotókiállítást egy exkluzív DVD-lemezen is elkészítettük, amely négyszáz kiváló minőségű – a fenti képekhez hasonlóan három-négy mondatban kommentált – felvételt mutat be. A képnézés közben a látogatók korabeli katonadalokat, népdalokat, műdalokat hallgathatnak eredeti, digitálisan felújított felvételeken. A megnyitón egykorú tölcséres gramofonon Karádi Katalin dalait játszottuk.


A tározóban Fekete István személyes tárgyai. A dán bocholti hadifogság emlékei: levelezőlapok, fotók, katonakönyvek, jegyzetfüzet: benne a mezőhegyesi bajtársak névsora, versek, cigarettamárkák. Régi fényképezőgépek, középen albumba gyűjtve a két háború közti törzsménekről készült fotók. Eredeti felvétel 1886-ból: a Millennium évében a Cukorgyárban cukorból készítették el a Szent Korona hatalmas mását. A falakon hatalmas tablók. Életképek a két világháború közti időszakból, épületeink, híres mezőhegyesi személyek. Lent vetőgép reklám-fotója. Lent, jobbra a tabló részletén a mezőgazdasági nagyüzem működésének pillanatképei, gépek, tenyésztett állatfajták.

Tarkó Gábor