Az 1956-os forradalom kitörésének ötvenedik évfordulóján nyílt meg a mezőhegyesi eseményekről készült interjúkat, a Rákosi-éra fotóit és az 1948-as mezőhegyesi Rákosi-nagygyűlés híradó felvételét, interjúkat, kommunista relikviákat, technikai és haditechnikai eszközöket, korszimbólumokat – több száz tárgyat és dokumentumot bemutató időszakos kiállításunk. Címe: „Mezőhegyes 1956-2006 Forradalom Kis Budapesten”. A kiállítás jelenleg is megtekinthető az intézményben - a nagy érdeklődésre való tekintettel idejét meghosszabbítottuk, majd állandó kiállítássá alakítottuk. Az ’56-os Emlékév alkalmából a folyosó helyreállítását, a gyűjtést és a kiállítás rendezését magam végeztem. Sok esetben ütköztem falakba kutatómunkám során, a forradalmat megélt idős emberek, akikkel jó viszonyt ápolok, most udvariasan visszautasítottak, több odaígért tárgyat nem kaptam meg. 1956-ot le nem írható, meg nem fogható, forráskritikával nem kezelhető érzelmi kavalkád lengi körül. Bonyolultságuk túlmutat az értelmezés korszakos vagy aktuálpolitikai elvárásain és meglehet, a történelemtudomány módszertani lehetőségein is. A kiállítást több mint ötven nagy méretű fotó és több mint száz gépelt oldalnyi vezető szöveg kíséri végig a hosszú folyosón. A fotókon a kultúra (Bogdán Imre színházcsoportja), épületeink („a Gödör”), zenekarok (például az országos hírű Lőcsei fúvószenekar), termelési eszközök (U2-es traktor burgonyaszedővel), iskolai, szakiskolai életképek (kisiskolások és óvodások előadásai, a fekete egyenruhás szakiskolások, a „varnyúk”) és korképek jelennek meg.


A bal oldali tározóban Isván Pál emlékezete, a legértékesebb tárgyak egyike a mezőhegyesi Csigér István nemzetőr-igazolványa 1956. november 3-i dátummal; a megtorlás során használt eszközök, korszakos fegyverek (PPS gépkarabély, molotov-koktél, gránátok, szurony, ólmos bot és „Kádár-kolbász”). Sztálint és Rákosit dicsőítő írások, a Rajk-per teljes jegyzőkönyve, ellenforradalmi szemléletű könyvek, sajtó, Mao Ce-tung művei, kínai kitüntetések, eredeti, Kínából származó „vörös könyv”. Jobbra az ’56-os „ellenforradalom” mezőhegyesi eseményeit részletező fehér könyv, interjúk szövegei. Az iskolai élet emlékei: osztálynaplók „a Forradalmi Tanács által elrendelt szünet” bejegyzéssel, bizonyítványok háromféle címerrel, az Állami Általános Iskola levelezése és címere 1956-ból, szakkörök, iskolai órák, felvonulások, a szakiskolás „varnyúk”, kirándulások, kisiskolások színi előadásai képeken, harckocsi géppuska-irányzék; a szekrény tetején géppuska heveder rakasszal és gipsz Lenin-mellszobor az egykori Tanácsházáról.
A kiállítás nem jöhetett volna létre családom, a város idős polgárai, a város és a József Attila Általános Művelődési Központ vezetői, kollégáim és tanítványaim segítsége nélkül. A kiállítás létrehozásában segítettek: Balanyi Miklós, Budai Balázs, Borsos János, Csanádi István, Csigér István, Cseh Pál, Debreczenyi Zoltán, Erdélyi Imre, Erdélyi Sándor, Dr. Guti Pál, Hollós László, Karancsi Lajos, Kovács Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet, Magyaróvári Mihályné, Mitykó Zsolt, Mák Alexandra, Mucsi Jánosné, Soós Attila, Szabó Barnabás, Szentmihályi Ferenc, Tarkó Mihály, Tarkó Mihályné és Törőcsik András.


Lemezvillás IZS 49 motorkerékpár feltalálási állapotban 1946-ból és bronz Lenin-szobor a battonyai Május 1. TSZ irodájából
Papírmaséból (Ludas Matyi újságokból) készített hatalmas Rákosi-címer, Kékes Tv, a Tv-szekrényben kommunista irodalom, a szőnyegyen T-34-es harckocsi lánctalp szeme és Molotov-koktél; kis öntöttvas kályha, usánka, KIMSZ-zászló; T-72-es szovjet harckocsi éjszakai irányzó készüléke. Lent: cikkek, könyvek, képek az ötvenes évek Mezőhegyeséről; sztahanovista igazolvány, szakszervezeti könyvek, pénzek, bélyegek, Lenin ex libris pecséten, harckocsizók navigációs eszközei. Középen T-34/85-ös szovjet harckocsi lövegirányzója, jobbra alumínium munkásőr-szobor. Kiállításra került a munkásőrség teljes felszerelése, ruházata, kitüntetéseik, bemutatjuk a mezőhegyesi munkásőrség vezetőit.

 


Balra egész alakos zsűrizett Lenin-szobor a helyi szakiskolából. A falakon plakátok, zászlók, MEDOSZ-címer, a három éves terv és az öt éves tervek plakátjai, emléktáblái, Marx és Lenin arcképe, a cukorgyári váróból származó hatalmas olajfestmény (jobbra: Lenin beszédet mond), békekölcsönt népszerűsítő és más reklámplakátok, kötvények, a Fedeles Lovarda homlokzatáról levett kivilágítható, hatalmas vörös csillag, Petőfi-emléktábla 1949-ből. A folyosón helyet kaptak még: cséplőgép modell, régi Terta és Orion rádiók, Orion iskolarádió 1950-ből, a szakmunkásképző iskola névadója, Zalka Máté szobra, régi bútorok és a „puha diktatúra” korszakos jelképei (például Trabant kulcs, kitüntetések, emléklapok, Ludas Matyi újságok és kártyanaptár-gyűjtemény).

Tarkó Gábor