A könyvtár története

 

1969-ig a községben egy területi jelleggel működő könyvtár volt, melyet a MEDOSZ Móricz Zsigmond Sport és Kultúrotthon működtetett.

 

1970-ben ezt a néhány ezres állományt két részre osztotta a fenntartó, egyik fele maradt a MEDOSZ fenntartásában, másik fele pedig a Centrál épület emeleti helyiségébe költözött, és Klubkönyvtár néven működött. Ennek fenntartója a Községi Tanács volt..

 

1974-ben," Petőfi Emlékkönyvtár" néven, önálló épületbe, a Petőfi sétány 3. szám alá költözött a könyvtár. A felnőtt és a gyermek részleg egy helyiségben, 240 m2-en, az akkori viszonyoknak megfelelően, korszerű, világos, tágas körülmények között működött. Kibővült a szolgáltatás un. fonotéka részleggel, mely lehetőséget biztosított az olvasóknak helyben zenehallgatásra, valamint folyóiratrészleggel, melyet ugyancsak az olvasótermi részben lehetett igénybe venni. Az akkori anyagi lehetőség biztosították, hogy a könyvtár állományát folyamatosan és korszerűen fejlesszük, így néhány év alatt jelentősen emelkedett a helyben használható, és kölcsönözhető dokumentumok száma. Ekkor még négy letéti könyvtár működött, három a majorokban élők olvasási igényeit elégette ki, egy pedig az idősek napközi otthonában élőknek jelentett szórakozási lehetőséget. Azonban néhány év múlva anyagi okok miatt, és a majori lakosság csökkenése miatt az intézmény megszüntette ezeket a fiókkönyvtárakat.

 

1983-ban került hivatalosan is átadásra a József Attila Általános Művelődési Központ, melyben egy funkciójában, és területi nagyságában megfelelő helyiségbe került át a gyermek, ifjúsági és pedagógiai irodalom. A felnőtt állomány maradt, egészen 2007 szeptemberéig eredeti helyén, majd ekkor, gazdasági okok miatt, az általános művelődési központ klubhelyiségébe költözött.

 

Mindkét részlegünkben, állományunkkal, eszköztárunkkal, szolgáltatásainkkal szeretettel várjuk az érdeklődőket, olvasóinkat!